Welkom2018-10-10T07:28:10+00:00

Welkom op de webstek van Gemeentebelangen

“Wij gaan ervoor!” en “Gij gaat dat goed doen!” vertolken mooi de sfeer die voorafgaat aan de gemeenteraadsverkiezingen. De vraag is alleen: waar gaan we voor ? En wat gaat ge goed doen ?

We hebben de verkiezingsinformatie van de voorbije 2 campagnes doorgenomen en na 12 jaar dendert het zwaar verkeer nog steeds door onze dorpskernen. Nochtans was dit de topprioriteit van alle partijen die deelnamen aan de verkiezingen. In de eerste helft van deze legislatuur kwam er eindelijk schot in de zaak: de vaste oeververbinding kreeg gestalte en de noord-zuidverbinding zou tot stand komen door de Nieuwe Dreef of via een parallelweg. Op de gemeenteraad was iedereen gewonnen voor het scenario van de parallelweg. Maar er speelden blijkbaar persoonlijke belangen in het schepencollege want als een donderslag bij heldere hemel kwam de beslissing dat er geopteerd werd voor de Nieuwe Dreef. Kost wat kost. Dat daarvoor een schepen moest opgeofferd worden, namen de meerderheidsfracties erbij. De bewoners van de Nieuwe Dreef werden voor voldongen feiten gesteld en zonder motivering met een kluitje in het riet gestuurd.

Vanaf dan is Beerse in een sfeer van achterkamertjespolitiek terechtgekomen: er worden projecten op tafel gegooid die geen draagvlak hebben of waar sprake is van belangenvermenging: de Zomerbar, Den Hout 2040, … en vooral het NDC: dit project overschaduwt alle andere dossiers en heeft voor een diepe verdeeldheid in onze gemeenschap gezorgd. De manier waarop de resultaten van de volksraadpleging straal genegeerd worden en de fanatieke onwil om een duimbreed af te wijken van de opgestarte vastgoedcarrousel, maken dat de fracties van de meerderheid op elkaar aangewezen zijn en hun toekomst in een sfeer van wederzijds wantrouwen aan elkaar verbonden hebben.

#deveranderingwerkt
#alszewatgestuurdwordtwel

De belangrijkste reden waarom Gemeentebelangen deelneemt aan deze verkiezingen, is om komaf te maken met de huidige politieke cultuur. Wij willen de gemeenteraad opnieuw opwaarderen tot het overlegorgaan dat hij hoort te zijn en waarbij inspraak gegeven wordt aan alle betrokken burgers bij belangrijke beslissingen.